dijous, 24 de novembre de 2011

Test de velocitat Català

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) disposa d'un nou servei, el test de velocitat, que permet mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil pels usuaris, proporcionant les velocitats de pujada i de baixada en megabits per segon (Mbps) i la latència en milisegons (ms).

La velocitat d'aquesta connexió depen dels diversos components que formen part de la xarxa i també d'altres factors externs a la pròpia línia, com és el cas de programari maliciós o espia, tallafocs, antivirus...

Un dels avantatges que ofereix aquest test de velocitat instal·lat al CATNIX és la seva independència de l'operador que proveeix de la connexió a internet. Un altre és la seva ubicació al punt neutre, que proporciona una mínima latència. A més, disposa d'una interfície amigable i ràpida.

El programari, molt estès arreu del món, ha estat desenvolupat per Ookla, una companyia nord-americana fundada el 2006 capdavantera en aplicacions de mesura d'amplada de banda i diagnòstic de xarxa. El test de velocitat és gratuït i ja està disponible, només cal que visiteu el web del CATNIX.

http://www.catnix.net/ca/speedtest

Posted via email from jalegret's posterous

10 bevedors de cervesa - quan t'expliques bé sempre t'entenen

10 bebedors de cervesa.doc Download this file

Posted via email from jalegret's posterous

També et pot interessar...

Related Posts with Thumbnails